Bureau Gezinszorg

Ambulante Begeleiding


Recidief Scenario

Deze laatste module van de behandeling bestaat uit twee onderdelen: Coaching; betekent in feite dat alles wat u eerder in de behandeling heef gedaan, verder wordt begeleid. Recidiefscenario: houdt in dat nauwkeurig wordt nagegaan hoe u in mogelijke terugval tijdig kunt signaleren en welke maatregelen u dan kunt treffen om dit te voorkomen.