Bureau Gezinszorg

Ambulante Begeleiding


Klachtenreductie


Eerst volgen er twee gesprekken om de klachten te inventariseren en na te gaan hoe volgens u de problemen zich hebben kunnen ontwikkelen. Tevens wordt er een klachtenregistratie opgesteld om de voornaamste klachten te meten. Na de twee gesprekken omtrent de probleeminventarisatie volgt de eerste module, het werken aan reductie van de klachten gedurende vier gesprekken. Hiervoor wordt een viertal gesprekken ingepland. In deze gesprekken wordt nagegaan wat in jouw geval het beste is om aan te pakken.

Inmiddels is dan ook door u en onze therapeut een keuze gemaakt voor de keuze module erna, eveneens bestaande uit vier gesprekken. Na deze keuze module volgt de module coaching en recidiefscenario waarin deels bestaande keuze module wordt voortgezet, en er deels wordt gewerkt aan methoden om terugval te voorkomen. Zo zijn wij in staat om u een behandeling op maat aan te bieden.

 Dat kan zijn:

Cognitieve bijsturing

Vermoeidheid

Conflicthantering

Timemanagement

Werkgerichte interventie

Werkhervatting