Bureau Gezinszorg

Ambulante Begeleiding


Kenmerkenonderzoek


Het PKO, gebaseerd op Meyers-Briggs Type Indicator®, is een vragenlijst op basis van zelfbeschrijving, die ontworpen is om Jung’s theorie over psychologische types begrijpelijk en toepasbaar te maken in het dagelijks leven.


De resultaten van het PKO brengen waardevolle verschillen tussen normale, gezonde personen aan het licht, die de bron van heel wat misverstanden en communicatiestoornis-sen kunnen vormen. Door de vragenlijst in te vullen en de resultaten te bespreken, leert u uw unieke talenten te ontdekken. U kunt deze informatie gebruiken om tot een beter begrip te komen van uzelf, uw motivaties, uw natuurlijke talenten en mogelijke groeidomeinen. U zult meer begrip krijgen voor personen die van u verschillen. Het inzicht in uw type versterkt uw zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen.


Dit Persoonlijkheidsonderzoek vormt de rode draad bij de uitvoering van het Burn-out Reïntegratie Programma.