Bureau Gezinszorg

Ambulante Begeleiding


De behandeling


Er volgen eerst twee gesprekken om de klachten te inventariseren en gaan we samen na hoe volgens jou de problemen zich hebben kunnen ontwikkelen.  Nadat daarover helderheid is ontstaan gaan we werken aan het verminderen van de klachten.


De basisbehandeling bestaat uit de modules: Persoonlijkheidsonderzoek, Klachtenreductie, Cognitieve Therapie en Recidiefscenario en omvat samen veertien sessies.


Uiteraard is het niet zo dat we kunnen garanderen dat hierna al jou problemen zijn opgelost. Als we samen met jou de indruk hebben dat de klachten zijn afgenomen en je in staat bent de ingezette verbeteringen zonder verdere hulp voort te zetten, wordt de behandeling beëindigd. Dit zal niet bij iedereen het geval zijn.


Het kan zijn dat een verdere voortzetting van de behandeling wenselijk is. Gezamenlijk wordt nagegaan welke van de keuzemodule (Conflicthantering, Timemanagement, Vermoeidheid, Werkhervatting, Werkgerichte interventies) nodig is. Dit wordt uiteraard in gezamenlijk overleg bepaald. Jij bent uiteraard altijd degene die hierover beslist.