Bureau Gezinszorg

Ambulante Begeleiding


Cognitieve Therapie


Deze module houdt in dat u een methode leert waarmee u in staat bent gedachten en opvattingen die u last bezorgen te analyseren en bij te sturen. Veel mensen ervaren dat ze door middel van deze methode beter in staat zijn te begrijpen wat hen bevattelijk heeft gemaakt voor juist die problemen waar ze tegenaan gelopen zijn. Het systemisch oefenen met cognitieve therapie leidt ertoe, dat u leert opvattingen en gedachten die  u vervelende gevoelens (spanning, angst, kwaadheid, somberheid) bezorgen te herkennen en bij te sturen.

De cognitieve therapie bevat de volgende stappen:

Beschrijving van situatie, gevoel en automatische gedachten

Onderzoek naar automatische gedachten

Uitdaging van alle automatische gedachten en formuleren van alternatieven