Bureau Gezinszorg

Ambulante Begeleiding


Hoelang duurt een behandeling?


De (basis)behandeling bestaat Klachtenreductie, cognitieve therapie en coaching en Recidiefscenario en zijn vaste onderdelen. De (basis)behandeling bestaat uit veertien sessies van elk 1 uur.  


Bij Klachtenreductie worden de mogelijkheden onderzocht om de geestelijke overbelasting te verminderen, wordt gewerkt aan een vermindering van de spanningsklachten en wordt u aangespoord tot leefstijlverbeteringen.  


Cognitieve Therapie houdt in dat we u helpen om uw doelen met betrekking tot werk tegen het licht te houden. We helpen u om mogelijke sterke gevoelens van boosheid, onrechtvaardigheid, miskenning, verongelijktheid en verslagenheid te onderzoeken.


De laatste vier sessies van de (basis)behandeling zijn Coaching en Recidiefscenario.  Coaching betekent dat alles wat u eerder in de behandeling geleerd hebt, verder wordt begeleid. Recidiefscenario houdt in dat wordt nagegaan hoe u een dreigend terugval tijdig kunt signaleren en welke maatregelen u dan moet nemen om dit te kunnen voorkomen.


Als aan het eind van de (basis)behandeling blijkt dat een voortzetting van de behandeling raadzaam is of dat het verstandig is om een extra module toe te voegen, dan wordt daarover in gezamenlijk overleg beslist.